O autorce

Profilová fotografie

   Absolvovala jsem sochařskou školu v Hořících, obor sochařství a restaurování kamene. Od roku 2000 se zabývám tvorbou drobných plastik.
   Zajímám se o proces vzniku díla, které je autorsky tvořeno od prvotní myšlenky přes návrh, model, až po samotné provedení ve finálním materiálu. Tento způsob práce mi přináší radost a věřím, že je to na výsledku vidět. Přestože se témata mých děl opírají o reálné zobrazení lidí a zvířat, nebráním se v některých případech určité stylizaci.
   Plastiky, které zde prezentuji, jsou odlity z bronzu, ale v poslední době se věnuji i odlévání do šedé litiny a cínu. Bronzové sošky jsou odlévané v limitované sérii pouze pěti kusů. Na každé sošce je vyraženo logo slévárny, značka autora a pořadové číslo.

Jedná se o autorskou tvorbu. Mým dílem není pouze model, ale i samotný odlitek. Vše, přes formování, cizelování a patinování provádím vlastnoručně a tak dohlížím na kvalitu odlévaných soch a také zaručuji jejich originalitu.

Zúčastnila jsem se již mnoha výstav, a mé plastiky jsou vystavovány v galeriích v Praze, Kroměříži, Zlíně a dalších.

V současné době zaměřuji svoji tvorbu i na ilustrace pro děti. Používám kombinované techniky – např. olejové, akrylové a vodové barvy. Obrázky jsou ručně malovány na kvalitní papír imitující plátno (Canvas).

Mým snem je ilustrovat knížku pohádek pro děti.